- Vključitev novih kategorij (dodajanje, obveščanje ter prikazovanje).
- Odprava hroščev.
- Optimizacija.
- Popravek pri zagonu aplikacije.
- Optimizacija.
- Drugi manjši popravki.
- Vizualna sprememba gumbov pri oddaji odzivov.
- Popravek zvokov.
- Optimizacija osveževanja.
- Drugi manjši popravki.
- Nastavitve opomnikov.
- Prejemanje opomnikov.
- Popravek mojih lokacij.
- Optimizacija.
- Izboljšava zvočnih obvestil.
- Možnost izklopa zvočnih obvestil ob zagonu aplikacije.
- Manjši popravki.
- Novi zvoki za obveščanje (ženski in moški glas z razdaljo ter pisk).
- Možnost izbire privzetega zvoka za obveščanje.
- Možnost nastavitve glasnosti obveščanja.
- Posodobitev nastavitev (nastavitve delovanja in nastavitve zvoka).
- Možnost nastavitve budnosti zaslona med delovanjem aplikacije.
- Nastavitev privzetega obsega iskanja v nastavitvah (Preišči območje).
- Popravljen izpis naslovov v obvestilih.
- Optimizacija.
- Prijava zlorabe oz. lažne lokacije radarja ali policijske kontrole.
- Vizualna sprememba vmesnika za dodajanje.
- Vizualna izboljšava obvestil.
- Popravek pri prikazovanju seznama lokacij.
- Izboljšava osveževanja seznama lokacij.
- Manjši vizualni popravki.
- Optimizacija.
- Možnost izbire natančnosti lokacije GPS.
- Optimizacija delovanja.
- Zamenjava ikon na zemljevidu in seznamu.
- Stranski meni.
- Vizualni popravki nastavitev.
- Popravek prikaza stacionarnih radarjev.
- Možnost izbire natančnosti lokacije GPS.
- Optimizacija delovanja.
- Zamenjava ikon na zemljevidu in seznamu.
- Stranski meni.
- Vizualni popravki nastavitev.
- Nastavitve časa za prejem obvestil.
- Izboljšana obvestila za stacionarne radarje z možnostjo odziva.
- Popravek pri delovanju aplikacije v ozadju.
- Vklop in izklop zvočnih opozoril.
- Popravek pri delovanju lokacije GPS.
- Popravek zemljevida pri premikanju.
- Optimizacija.
- Odprava težav z lokacijo GPS.
- Osveževanje zapisov "Preišči območje".
- Pohitritev delovanja.
- Optimizacija.
- Manjši popravki.
- Izboljšano osveževanje lokacije GPS.
- Optimizacija.
– Nov izgled in funkcije opozoril.
– Zemljevid (osnoven in satelitski pogled).
– Popravek zvočnih opozoril (glasnost).
– Nasveti za uporabo.
– Popravek potisnih obvestil.
– Popravek izpisa napak.
– Popravek osveževanja lokacije GPS.
– Optimizacija.
– Manjši popravki geolokacije.
– Prikaz datumov objave radarjev in policijskih kontrol.
– Pregled mojih aktivnosti.
– Omogočeno brisanje svojih radarjev in policijskih kontrol.
– Omejen doseg dodajanja radarjev in policijskih kontrol.
– Popravki pri izgledu in obvestilih.
– Optimizacija.
– Preprečitev dodajanja radarja/kontrole na enako lokacijo.
– Optimizacija lokacije GPS.
– Preverjanje GPS povezave.
– Preverjanje internetne povezave.
– Manjši popravki.
– Objava aplikacija BrezKazni.si.

2018 © Vse pravice pridržane – BrezKazni.si